Tiny houses a český stavební zákon

11.09.2023

Současný stavební zákon v České republice nemá jasnou definici pojmu "Tiny house". V důsledku toho může být interpretace toho, co tato drobná obydlí skutečně představují různá v různých regionech a městech. V jednom kraji můžete narazit na úředníky, kteří proces povolování vidí bez problémů, zatímco v jiném kraji může být situace složitější. 

Výrobek plnící funkci stavby 

Mnoho úředníků považuje Tiny houses za "výrobek plnící funkci stavby". Pokud je váš Tiny house klasifikován tímto způsobem, nemusíte se obávat stejných regulačních požadavků jako u tradičního stavení. Je však nutné získat územní souhlas. Tento přístup je často vnímán jako jednodušší, protože nevyžaduje složité projekty či kolaudaci. Avšak váš pozemek by měl být zahrnut v územním plánu. 

Zemědělská stavba a umístění v sadu nebo vinici  -   KostkaMaringotka

V některých případech může být Tiny house klasifikován jako zemědělská stavba, pokud je používán k zemědělským účelům jako je skladování zemědělského nářadí, či jako obydlí pro zemědělské pracovníky. Specifikem může být i umístění Tiny house přímo do vinic nebo sadů. 

Tiny house na kraji lesa jako posed  -  SedlovkaMaringotka

Pokud je vaše vize umístit Tiny house na kraji lesa, je dobré vědět, že v některých případech může být tento domek považován za náhradu posedu pro myslivce nebo ochranu před zvěří. Samozřejmě je třeba si prověřit místní legislativní omezení a získat příslušná povolení. 

Doplňková stavba ke stavbě hlavní  -  Tiny house Sedlák

Pokud na vašem pozemku již stojí objekt s číslem popisným, může být Tiny house považován za doplňkovou stavbu k hlavní stavbě. V tomto případě by měla mít plocha Tiny house omezení na půdorys do 25 m² a výška by neměla překročit 5 metrů. 

Tiny house s SPZ  -  Tiny house Světák

Pokud je váš Tiny house homologovaný a má platnou SPZ, může být považován za přípojné vozidlo. Můžete ho tedy umístit kdekoliv, kde je možné parkovat. Avšak, pokud ho napojíte na veřejné sítě nebo k němu přistavíte terasu, může být stále považován za "výrobek plnící funkci stavby" a vyžaduje se územní souhlas. 

CHKO a ochrana přírody 

Umístění Tiny house v oblastech CHKO může vyžadovat zvláštní povolení. Je důležité konzultovat s místními orgány, jaká jsou konkrétní omezení pro tyto chráněné oblasti. 

Závěr

Přestože Tiny houses přinášejí mnoho výhod a flexibilitu, je důležité dbát na to, aby byly v souladu s místními stavebními a územními předpisy. Vždy je doporučeno konzultovat s místním stavebním úřadem nebo odborníkem před rozhodnutím o umístění vašeho Tiny house.