Usazování staveb

  • Stavbu je nejlepší usadit na betonové tvárnice, pod které se připraví betonové patky o rozměru 40x40x60 cm a odlehčit/přizvednout kola. U menších staveb jako jsou naše maringotky nemusí být betonové tvárnice, ale stačí dřevěné kvádry (viz. fotky). 
  • Pokud z nějakého důvodu nechcete dělat betonové základy je možné vyrovnat plochu v místě podložení, vysypat štěrkem, na štěrk položit betonovou dlaždici a na dlaždici položit betonovou tvárnici, na kterou usadíte stavbu. V tomto případě záleží na charakteru vašeho podloží. Nedoporučujeme tuto metodu dělat na měkkém nebo jílovém podloží. V tomto případě je možné, že si stavba časem trochu sedne a bude třeba ji vyrovnat.

Výkresy patek: